شماره تماس : 49208000-021

نرم افزار مدیریت مراکز آموزشی

معرفی سیستم مدیریت مراکز آموزشی

طرح مساله :

استفاده از فناوري اطلاعات، در كنار سيستمهای اطلاعاتي متنوعي كه براي نيازهاي مختلف طراحي مي‌گردد، گسترش يافته است. فناوري اطلاعات مديران را قادر مي سازد تا با سازمان، محيط و يكديگر ارتباط بيشتر و بهتري برقرار كنند. مشاركت بيشتر در تصميم‌گيري، افزايش سرعت تصميم‌گيري، افزايش سرعت شناسايي مسائل، كاهش ارتفاع هرم سازمان، بهبود هماهنگي و افزايش كاركنان متخصص، تنها برخي از تأثيراتي هستند كه فناوري اطلاعات و سيستمهاي اطلاعاتي بر برخي از سازمانها مي گذارند.

مديراني كه دائماً درگير تصميم گيري براي صرف هزينه يا سرمايه‌گذاري براي به‌كارگيري فناوري در سازمان خود هستند، بايد بدانند كاربرد فناوري اطلاعات و سيستمهاي اطلاعاتي در سازمان به چه ميزان مفيد و اثربخش است. آنها بايد تأثير فناوري اطلاعات بر كيفيت محصول يا خدمت، بهبود خدمات به مشتريان و بهبود ارتباطات و اطلاعات را كه همگي از شاخصها و شروط اوليه موفقيت براي سازمانهاي امروزي به شمار مي‌روند، محاسبه كنند. تعيين ميزان تحقق اين هدف، از دغدغه‌هاي مهم تصميم گيرندگان سازماني به شمار مي‌آيد.در محيطهاي رقابتي جهان امروز، شناسايي عوامل مؤثر برای مراکز و سازمانها ، اهميت خاصّي دارد. با شناخت اين عوامل، زمينه‌هاي لازم براي تصميم‌گيري هدفمند فراهم مي‌آيد

یکی ازعوامل بسیارتاثیرگذار دراین راستا استفاده از بستر فناوری اطلاعات جهت پیشیرد حداکثری اهداف و اعمال راهبردهای مناسب به منظور سهولت درکارها می باشد از انجاکه مراکز آموزشی نیز ازین اصول مستثنی نیست ، شرکت شبکه سفید با سابقه ی درخشان در امور مدیریت ارتباطات سازمانی، سیستم مدیریت مراکز آموزشی خود را با امکانات زیر معرفی نمایید .

برخی ویژگی های برجسته و اصلی این نرم افزار عبارتند از:

 • قابلیت پیاده سازی برروی بستر CRM
 • حضور و غیاب هوشمند
 • برنامه ریزی و زمانبندی خودکار دوره ها و درس ها
 • ثبت اطلاعات کامل دانش پژوهان و مدرسان
 • سامانه یکپارچه تحت وب متصل به نرم افزار
 • سامانه هوشمند پیامک
 • عدم وابستگی به شخص و یاشرکت خاص برای پشتیبانی
 • انجام کلیه امور مالی
 • و...

مدیریت دانشجویان (هنرجویان)

 • ثبت مشخصات کامل دانش آموزان بالقوه
 • ثبت مشخصات کامل دانش آموز (هنرجو)
 • ثبت مشخصات کامل سازمان ها در ثبت نام سازمانی
 • امکان ذخیره و نشان دادن تصویر دانش آموز (هنرجو)
 • امکان ذخیره و ثبت نامحدود اطلاعات تکمیلی دانشجو (هنرجو)
 • امکان ارائه شماره دانشجویی یکتا به هر دانشجو
 • امکان اسکن نمودن و ذخیره مدارک دانش‌آموز در نرم‌افزار با قابلیت فراخوانی، نمایش و پرینت مجدد

مدیریت ثبت اطلاعات کلاس ها

 • معرفی رشته ها و درس های قابل ارایه در آموزشگاه
 • ثبت اطلاعات محل برگزاری  کلاس
 • ثبت اطلاعات شرایط مورد نیاز برای برگزاری کلاس
 • مدیریت زمان بزگزاری کلاس براساس زمان و مکان مورد نیاز
 • تعریف دوره و تعیین استاد ، زمان برگزاری دوره ها ، تاریخ های آزمون ، ظرفیت ، جنسیت و ...
 • امکان شناسایی هوشمند تداخل در برنامه کلاسهای آموزشگاه
 • قابلیت حضور و غیاب کلاس در هر جلسه
 • مدیریت غیبت مجاز در هر کلاس
 • امکان ایجاد جلسات به صورت اتوماتیک بر اساس تاریخ شروع و پایان کلاس و تعداد جلسات
 • امکان ثبت جلسات لغو شده و تعریف جلسات جبرانی برای هر یک از کلاس های برگزاری

مدیریت اساتید

 • ثبت اطلاعات اساتید به همراه اطلاعات فردی آن ها
 • مدیریت برنامه اساتید براساس کلاس های برگزاری
 • مدیریت پروسه پرداخت بر اساس حق الزحمه استاد در هر کلاس
 • مدیریت ثبت غیبت و تاخیر اساتید

مدیریت فرایند ثبت نام

 • ثبت درخواست دانشجو مراجعه کرده به آموزشگاه
 • مدیریت مشاوره دانشجو براساس درخواست آن با مشاور مربوطه
 • ثبت نام دانشجو در کلاس مورد نیاز و موجود
 • مدیریت ظرفیت کلاس و ثبت نام بر اساس ظرفیت باقی مانده کلاس
 • مدیریت کلاس مورد نیاز دانشجو براساس زمان برگزاری ،استاد و ظرفیت باقی مانده کلاس
 • مدیریت ثبت نام های موقت و قطعی دانشجو
 • مدیریت شناسایی نیاز بازار براساس درخواست های دانشجویان احتمالی
 • امکان  ثبت نام دانشجو از درگاههای مختلف (ایمیل ،تلفن ،حضوری)

مدیریت فرایند فروش دوره

 • قابلیت تعریف دوره های به صورت محصول فروشی در سیستم
 • قابلیت تعریف لیست های قیمت متفاوت در سیستم به منظور امکان ارائه قیمت متفاوت در ثبت نام سازمانی و شخصی
 • قابلیت مدیریت و تعریف لیست های قیمت حاوی تخفیف برای دوره های خاص در زمان های خاص
 • قابلیت ثبت نام موقت دانشجو و ارائه پیش فاکتور
 • قابلیت ثبت نام قطعی دانشجو و ارائه پیش فاکتور

مدیریت فرایند فروش کتاب و جزوء

 • قابلیت تعریف کتاب و جزوء به صورت محصول فروشی در سیستم
 • قابلیت تعریف لیست های قیمت متفاوت در سیستم به منظور امکان ارائه قیمت متفاوت براساس بازه زمانی مشخص
 • قابلیت مدیریت و تعریف لیست های قیمت حاوی تخفیف در صورت نیاز
 • قابلیت ارائه پیش فاکتور خرید دانشجو
 • قابلیت ارائه  فاکتور خرید دانشجو

مدیریت فرایند وصول مطالبات دانشجو

 • امکان ثبت پرداخت های توافق شده دانشجو به صورت نقدی و چکی
 • مدیریت تبدیل ثبت نام دانشجو از حالت موقت به قطعی بعد از اولین پرداخت
 • مدیریت  تقسیط هوشمند شهریه با توجه به تنظیمات مدیر (حداقل میزان پیش‌پرداخت، حداکثر تعداد اقساط و...)
 • مدیریت میزان بدهی و پرداختی دانشجو در کل دوره های ثبت نامی
 • مدیریت پرداخت ها بر اساس تاریج پرداخت مشخص شده
 • امکان ثبت اطلاعات چک پرداختی دانشجو و پیوست اصل چک در سیستم
 • محاسبه هوشمند میزان بدهی هر کلاس به صورت تجمعی و برای همه دانشجویان کلاس
 • محاسبه هوشمند میزان پرداخت ها مورد انتظار براساس ماه
 • مشاهده اقساطی که موعد آنها گذشته و پرداخت نشده‌اند به همراه نام دانش‌آموز و شماره‌های تماس وی

مدیریت فرایند نمره دهی دانشجو در هر دوره

 • امکان ثبت نمرات کسب شده در آزمون‌های رسمی در برنامه
 • امکان ثبت نمرات کسب شده توسط استاد دوره
 • امکان محاسبه نمره کسب شده نهایی بر اساس نمرات کسب شده
 • امکان مشخص کردن قبول ورد شدن در دوره براساس تعداد غیبت مجاز هر کلاس و نمره نهایی

مدیریت ارائه مدرک

 • امکان ارائه مدرک دوره براساس سربرگ و آرم آموزشگاه (به زبان فارسی و انگلیسی)
 • امکان مدیریت عدم ارائه مدرک تا زمان پرداخت کامل دانشجو
 • امکان مدیریت عدم ارائه مدرک در صورت رد دانشجو

مدیرت آزمون آنلاین

 • امکان ثبت سوالات چهارگزینه در نرم افزار براساس هر کلاس
 • امکان ثبت اطلاعات گزینه ای درست هر آزمون
 • امکان برگزاری آزمون آنلاین در آموزشگاه براساس هر کلاس و براساس تاریخ آزمون
 • امکان ورود د انشجو به آزمون برگزاری براساس شماره دانشجو
 • امکان مدیریت زمان آزمون و اتمام آزمون بعد از اتمام زمان
 • امکان ارائه اتوماتیک نمره به دانشجو بعد از اتمام زمان آزمون

اتصال به وب سرویس ارسال و دریافت پیامک

 • امکان ارتباط دوطرفه با دانشجو بوسیله پیامک
 •  ارسال اتوماتیک پیام‌کوتاه تبریک روز تولد به دانش‌آموزان (هنرجویان) و و دبیران
 • ارسال اتوماتیک پیام‌کوتاه پس از ثبت‌نام دانش‌آموز (هنرجو)، ساعت‌های برگزاری دوره و ...
 •  ارسال اتوماتیک پیامک جهت اطلاع‌رسانی به دانش‌آموزان در زمان برگزاری دوره‌ها و یا کلاس‌های جدید
 • ارسال اتوماتیک پیام‌کوتاه جهت یاد‌آوری سررسید اقساط به دانشجویان (هنرجویان)
 •  ارسال اتوماتیک پیام‌کوتاه نمرات دانشجویان (هنرجویان) بعد از اتمام آزمون‌ها
 • ارسال اتوماتیک پیام‌کوتاه در صورت لغو جلسات و اعلام زمان برگزاری جلسه جبرانی
 • امکان ارسال پیامک‌های مناسبتی به دانشجویان (هنرجویان) و اساتید و اولیا
 •  امکان ارسال پیامک های موردی به هر یک از دانشجویان (هنرجویان) یا اساتید
 • ارسال پیامک به اولیا در صورت غیبت و تاخیر دانشجویان (هنرجو)
 • امکان دریافت پیامک از دانشجویان و پاسخ به آنها

مدیریت فرایند نظرسنجی

 • ثبت فرم نظر سنجی با قابلیت ایجاد سوالات متداول
 • امکان تکمیل فرم نظرسنجی به صورت آنلاین و با ورود با شماره دانشجویی
 • امکان پردازش و تحلیل نظرسنجی های ارائه شده به صورت گرافیکی

مدیریت فرایند انتقاد/شکایات/پیشنهادات

 • امکان ثبت شکایات/انتقادات /پیشنهادات بوسیله درگاهای مختلف _وب سایت،حضوری، پیامکی، ایمیلی و....)
 • امکان ارائه کد رهگیری به هر درخواست
 • مدیریت فرایند پاسخگویی به  شکایات/انتقادات /پیشنهادات
 • امکان دسته بندی و گروهبندی شکایات/انتقادات /پیشنهادات
 • امکان ارائه نمودارهای گرافیکی به منظور تحلیل علل و حل و جلوگیری از شکایات/انتقادات

مدیریت انصراف دانشجو از دوره

 • فرم ثبت درخواست انصراف دانشجو و ثبت دلایل آن
 • امکان تعریف قوانین میزان پرداخت به دانشجوی انصرافی براساس تاریخ شروع کلاس و دلیل دانشجو
 • مدیریت پرداخت های دانشجو و بدهی های آن در هنگام انصراف
 • مدیریت بازپس گیری شهریه دانشجوی انصرافی

مدیریت تغییر کلاس و یا دوره دانشجو

 • فرم ثبت درخواست تغییر کلاس یا دوره دانشجو و ثبت دلایل آن
 • امکان تغییر و مدیریت پروسه فروش براساس دوره جدید
 • امکان تعریف نحوه پرداخت دانشجو براساس فروش دوره جدید
 • امکان تغییر کلاس دانشجو و افزایش و کاهش ثبت نام های قطعی و موقت هر کلاس

گزارشات قابل ارائه سیستم

 • گزارش برنامه هفتگی استاد
 • گزارش برنامه هفتگی کلاس
 • گزارش برنامه هفتگی دانشجو
 • گزارش اقساطی که موعد آنها نزدیک است و هنوز پرداخت نشده‌اند
 • گزارش اقساط پرداخت نشده امروز به تفکیک هر کلاس
 • گزارش سود و زیان دوره‌ها و امکان تشخیص دوره‌های سودآور آموزشگاه
 • گزارش انصرافی های هر دوره و محاسبه میزان ضرر انصرافی‌ها
 • گزارش لیست حضور و غیاب دانشجویان براساس ثبت نام های قطعی هر کلاس
 • گزارش پیش فاکتور و فاکتور به دانشجو
 • گزارش صورتحساب های پرداختی به دانشجو
 • گزارش از پیامک‌‌های ارسالی و دریافتی
 • گزارش مشروح پرداخت‌های یک دانشجو(هنرجو) در دوره‌های مختلف
 • گزارش وضعیت نمرات افراد در دوره
 • گزارش اقساط دوره بر اساس تاریخ
 • امکان چاپ فرم قرارداد انضباطی آموزشگاه (قرارداد کارآموزی) و تحویل
 • به فرد ثبت نام کننده برای امضاء و اسکن و پیوست در نرم افزار
 • گزارش مشروح دریافتی‌های یک دوره مانند میزان شهریه دوره برای کل دانشجویان و ...

داشبوردهای مدیریتی

 • داشبورد گرافیکی تمام اطلاعات کلاس ها
 • داشبورد گرافیکی وصول مطالبات صورت گرفته به تفکیک ماه
 • داشبورد گرافیکی ارزیابی اساتید

IXRM چیست ؟

شرکت شبکه سفید با دو دهه سابقه، در زمینه های تخصصی وب و تجارت الکترونیک، طراحی زیر ساخت شبکه ، امنیت و اطلاعات برای سازمان ها و ارائه نرم افزار های یکپارچه مدیریت سازمانی مانند  CRM و ERP فعالیت می نماید که دپارتمان تخصصی نرم افزارهای مدیریت سازمانی خود را با نام IXRM معرفی و ارائه می نماید.

XRM  اصطلاح جدیدی در دنیا است که  مخفف عبارت eXtended Relationship Management بوده و به معنی سیستم های مدیریت ارتباط با هر چیزی اعم از داخل سازمان و یا خارج سازمان می باشد .XRM یک محصول نیست. بلکه رویکردی استراتژیک به جهت ایجاد یک سیستم کاملا یکپارچه می باشد که کلیه جوانب و روندهای کسب و کار در سازمان را با هم متصل و یکپارچه سازی می نماید.

49 208 000

فروش داخلی 110 09981396240 واتساپ همه روزه به جز پنج شنبه ها از ساعت 8:00 الی 17

شرکت دانش بنیان

مشاهده گواهی دانش بنیانی در سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
عضو شورای عالی انفورماتیک عضو نظام صنفی رایانه ای دارنده گواهینامه های: ISO 9001 ISO 10002 ISO 10006