#component no-margin no-padding

فهرست امکانات و ویژگی ها

با استفاده از اين برنامه در Microsoft Dynamics CRM  قادر به ارسال و دريافت فکس از طريق سرويس فکس ويندوز سرور و مودم فکس خواهيم بود.
از قابليت هاي اين نرم افزار مي توان به موارد زير اشاره کرد :

 • استفاده از موجوديت فکس خود نرم افزارMicrosoft Dynamics CRM 2011
 • قابليت ارسال فکس
 • قابليت دريافت فکس
 • قابليت ارسال فايل هاي PDF، Doc،Txt  و تصاوير
 • قابليت ايجاد صف از فکس هاي دريافتي
 • قابليت مشاهده وضعيت هاي فکس هاي ارسالي
 • قابليت ارسال فکس خودکار و داراي متن دايناميک از طريق گردش کارها
 • قابليت پشتيباني از وب سرويس ارسال و دريافت فکس
 • قابليت تعريف گردش کار و انجام فعاليت هاي خاص برروي فکس هاي دريافتي
 • قابليت تعريف محدوده زماني براي ارسال فکس
 • قابليت فعال و غير فعال کردن ارسال و دريافت به صورت مجزا