#component no-margin no-padding

فهرست امکانات و ویژگی ها

با استفاده از این برنامه می توان در Microsoft Dynamics CRM  روی تمامی موجودیت ها جستجوی پیشرفته کرد.
از قابلیت های این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • قابلیت جستجو برروی تمامی موجودیت ها از طریق یک ورودی
  • باز کردن رکوردهای جستجو شده
  • جستجو در موجودیت های جدید ساخته شده
  • گروه بندی نتیجه جستجوی هر موجودیت زیر همان موجودیت
  • قابلیت ذخیره نحوه نمایش جستجوها برای هر کاربر

افزونه جستجوی پیشرفته