پشتیبانی و خدمات تخصصی

خرید هر یک از محصولات مبتنی بر Dynamics CRM اعم از محصولات XRM و CRM  شامل یکسال پشتیبانی صحت عملکرد فارسی ساز و شمسی ساز و همچنین بروز رسانی و ارائه نسخه های جدید برای سرویس پک های ارائه شده از سوی مایکروسافت می باشد .

جهت استفاده از سایر خدمات پشتیبانی جهت سیستم پایه CRM مانند رفع ایرادات و مشکلات و سوالات کاربران می توانید از خدمات یکساله پشتیبانی زیر استفاده نمایید

پشتیبانی یکساله سیستم پایه شامل :
10 نفر/ساعت ریموت و تلفنی + 40 تیکت سوال و راهنمایی + بروز رسانی نرم افزار

برای دریافت تعرفه های خدمات پشتیبانی درخواست دریافت کاتالوگ CRM را در انتهای صفحه" معرفی CRM "  پر نمایید و یا به صفحه " برآورد هزینه CRM " مراجعه نمایید .