لطفا سوالات فنی و یا نیاز های سازمان خود را از طریق فرم زیر مطرح نموده تا جهت ارائه مشاوره و راهکار مناسب به آن سازمان محترم، اقدام گردد.

در صورتی که پاسخ به برخی از سوالات زیر در حیطه اختیارات شما نمی باشد، می توانید فرم چاپی سوالات را از اینجا دانلود نموده و پس از تکمیل آن، نسبت به پر کردن مجدد فرم آنلاین اقدام فرمایید.

اطلاعات درخواست کننده
اطلاعات شرکت / سازمان
اطلاعات درخواست

لطفا با توجه به نوع نیاز خود، حتما فیلد "نوع درخواست" را اعم از "مشاوره آنلاین" و یا "درخواست جلسه حضوری معرفی نرم افزار" مشخص نمایید.