توجه : به درخواست های ناقص و با هویت نامشخص و یا شخصی پاسخ داده نخواهد شد.

اطلاعات درخواست کننده
اطلاعات شرکت / سازمان
فارسی ساز CRM

پیش نیاز تهیه فارسی ساز و شمسی ساز، وجود نرم افزار Microsoft Dynamics CRM در سازمان شما می باشد. لذا در صورتی که این نرم افزار در سازمان شما موجود نبوده و لازم است نصب آن توسط ما صورت پذیرد، علاوه بر انتخاب بسته فارسی ساز و شمسی ساز، پکیج نصب و راه اندازی CRM را نیز انتخاب کنید.

پکیج راه اندازی CRM

در صورتی که تمایل دارید CRM به طور کامل توسط ما نصب و راه اندازی گردد، یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید.
نرم افزار CRM + نصب و تنظیمات بر روی سرور شما + 2 ماه پشتیبانی رایگان اولیه CRM

افزونه های تکمیلی CRM
خدمات تکمیلی CRM
محصولات مدیریت سازمانی XRM

پیش نیاز تهیه این سیستم ها، وجود نرم افزار Microsoft Dynamics CRM در سازمان و یا تهیه آن می باشد.