-امکان استفاده در بخش فروش ، بازاریابی و خدمات مشتریان
-ثبت اطلاعات تماس و سرنخ های فروش
-امکان پیگیری  تعاملات با مشتریان
-باارزش ترین دارایی شما به جهت ذخیره سازی اطلاعات سازمانی  بصورت یکپارچه
-معماری توسعه پذیر و با قابلیت اختصاصی سازی بسیار بالا