0
مشتری از سراسر جهان
0
پشتیبانی از مشتریان در 80 کشور جهان
0
کاربر در سراسر دنیا
0
امکان بهره گیری از 40 زبان

معرفی Dynamics CRM

مایکروسافت داینامیکس راه حلی جامع جهت سازمان های مختلف  فعال در حیطه های متنوع با ابعاد متفاوت می باشد که مدیریت ، جذب ، توسعه و ایجاد روابط پایدار با مشتریان را بر عهده دارد و در قسمت های مختلف سازمانی از جمله  بخش فروش، بخش بازاریابی ، بخش خدمات مشتریان و شبکه های مجازی قابل پیاده سازی می باشد.
مایکروسافت داینامیکس شمارا قادر می سازد تا از مرحله اولین تماس مشتریان تا فروش محصول به انها را به خوبی مدیریت کنید.