-امکان ارسال کلیه اطلاعات فروش به مدیران فروش و درخواست اعلام نظر
-امکان تعامل مستقیم بخش فروش با دیگر واخدهای سازمانی شامل بازاریابی، تولید و مالی
-قابلیت تفکیک مشتریان سودمند و غیر سودمند
-امکان تهیه اطلاعات تحقیق بازار
-امکان تنظیم سیستم از سوی مدیران جهت دریافت گزارش های تحلیلی
-امکان دریافت گزارش های وضعیت اقتصادی صنف شما به مدیران بازاریابی
-قابلیت شناسایی بازار هدف
-امکان انجام تحقیقات بازاریابی
-قابلیت شناسایی رقبا و محصولات انها
-امکان مشاهده نقاط ضعف و قوت سازمانی خودتان
-پیاده سازی مکانیسم بررسی محیطی جهت رویت فرصتها و تهدیدات
-امکان ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار