مایکروسافت داینامیکس راه حلی جامع جهت سازمان های مختلف  فعال در حیطه های متنوع با ابعاد متفاوت می باشد که مدیریت ، جذب ، توسعه و ایجاد روابط پایدار با مشتریان را بر عهده دارد و در قسمت های مختلف سازمانی از جمله  بخش فروش، بخش بازاریابی ، بخش خدمات مشتریان و شبکه های مجازی قابل پیاده سازی می باشد.
مایکروسافت داینامیکس شمارا قادر می سازد تا از مرحله اولین تماس مشتریان تا فروش محصول به انها را به خوبی مدیریت کنید.

 

 40000     3500000     80     400

 

بخش های مایکروسافت داینامیکس CRM:

sales فروش
دانش مشتریان شما بصورت فزاینده ای در قیاس با گذشته رشد داشته است که تیم فروش شما علاوه بر ایجاد روابط قوی و پایدار می بایست  اختصاصی سازی کلیه تعاملات دلخواه مشتریان نیز انجام پذیرد ، بااین وجود مایکروسافت داینامیکس شما را قادر خواهد ساخت تا چرخه فروش را مجددا طراحی و با شرایط جدید وفق دهید.

marketing بازاریابی
امروزه روندهای بازاریابی بصورت گسترده در حال تغییر می باشند و جهت جلب مشتری بازاریاب ها می بایست روش ها و متد های جدیدی را استفاده نمایند که مایکروسافت داینامیکس با فعال سازی پتانسیل های جدید فروش ‍‍ کمک شایانی برای تحقق این امر می نماید.
‍‍‍‍
customer-care خدمات مشتریان
شبکه های مجازی و تکنولوژی های نوین انتظارات مشتریان را تغییرداده است ، هم اکنون مشتریان به دنبال کیفیت،خدمات اختصاصی با توجه به شرایط مطروحه انها در بسترهای مختلف از جمله موبایل ، شبکه های مجازی ، محیط اینترنت و ... می باشند بامایکروسافت داینامیکس شما قادر خواهید بود تا مشتریان خود را بصورت دائم با عرضه انواع خدمات اختصاصی و مرتبط در هر زمانی و با استفاده از بسترهای مختلف نگاهداری نمایید.

social-listening بازاریابی در شبکه های مجازی
قابلیت بهره گیری از شبکه های اجتماعی و کسب اطلاعات در مورد محصولات ارایه شده به مشتریان