#component no-margin no-padding

صفحه تب - نرم افزار اتوماسیون مدیریت مراکز آموزشی

استفاده از فناوری اطلاعات، در كنار سیستمهای اطلاعاتی متنوعی كه برای نیازهای مختلف طراحی می‌گردد، گسترش یافته است. فناوری اطلاعات مدیران را قادر می سازد تا با سازمان، محیط و یكدیگر ارتباط بیشتر و بهتری برقرار كنند. مشاركت بیشتر در تصمیم‌گیری، افزایش سرعت تصمیم‌گیری، افزایش سرعت شناسایی مسائل، كاهش ارتفاع هرم سازمان، بهبود هماهنگی و افزایش كاركنان متخصص، تنها برخی از تأثیراتی هستند كه فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی بر برخی از سازمانها می گذارند.

مدیرانی كه دائماً درگیر تصمیم گیری برای صرف هزینه یا سرمایه‌گذاری برای به‌كارگیری فناوری در سازمان خود هستند، باید بدانند كاربرد فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی در سازمان به چه میزان مفید و اثربخش است. آنها باید تأثیر فناوری اطلاعات بر كیفیت محصول یا خدمت، بهبود خدمات به مشتریان و بهبود ارتباطات و اطلاعات را كه همگی از شاخصها و شروط اولیه موفقیت برای سازمانهای امروزی به شمار می‌روند، محاسبه كنند. تعیین میزان تحقق این هدف، از دغدغه‌های مهم تصمیم گیرندگان سازمانی به شمار می‌آید.در محیطهای رقابتی جهان امروز، شناسایی عوامل مؤثر برای مراکز و سازمانها ، اهمیت خاصّی دارد. با شناخت این عوامل، زمینه‌های لازم برای تصمیم‌گیری هدفمند فراهم می‌آید.

سیستم مدیریت مراکز آموزشی شرکت شبکه سفید

یکی ازعوامل بسیارتاثیرگذار دراین راستا استفاده از بستر فناوری اطلاعات جهت پیشیرد حداکثری اهداف و اعمال راهبردهای مناسب به منظور سهولت درکارها می باشد از انجاکه مراکز آموزشی نیز ازین اصول مستثنی نیست ، شرکت شبکه سفید با سابقه ی درخشان در امور مدیریت ارتباطات سازمانی، سیستم مدیریت مراکز آموزشی خودراباامکانات زیر معرفی نمایید. از جمله امکانات کلیدی و منحصر به فرد این نرم افزار، قابلیت پیاده سازی برروی بستر Crm،قابلیت یکپارچه سازی باسایر نرم افزارهای آموزشی ، حضور و غیاب هوشمند، برنامه ریزی و زمانبندی خودکار دوره ها و درس ها، ثبت اطلاعات کامل دانش پژوهان و مدرسان، سامانه یکپارچه تحت وب متصل به نرم افزار، سامانه هوشمند پیامک، عدم وابستگی به شخص و یاشرکت ،انجام کلیه امور مالی و... می باشد

مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت مراکز آموزشی شرکت شبکه سفید

مدیریت دانشجویان (هنرجویان)

 • ثبت مشخصات کامل دانش آموزان بالقوه
 • امکان تعریف اتاق های مجموعه جهت تعیین محل فیزیکی کلاس ها.
 • امکان ذخیره و نشان دادن تصویر دانش آموز (هنرجو)
 • امکان ذخیره و ثبت نامحدود اطلاعات تکمیلی دانشجو (هنرجو)
 • امکان ارائه شماره دانشجویی یکتا به هر دانشجو
 • امکان اسکن نمودن و ذخیره مدارک دانش‌آموز در نرم‌افزار با قابلیت فراخوانی، نمایش و پرینت مجدد

مدیریت ثبت اطلاعات کلاس ها

 • معرفی رشته ها و درس های قابل ارایه در آموزشگاه
 • ثبت اطلاعات محل برگزاری کلاس
 • ثبت اطلاعات شرایط مورد نیاز برای برگزاری کلاس
 • مدیریت زمان بزگزاری کلاس براساس زمان و مکان مورد نیاز
 • تعریف دوره و تعیین استاد ، زمان برگزاری دوره ها ، تاریخ های آزمون ، ظرفیت ، جنسیت و ...
 • امکان شناسایی هوشمند تداخل در برنامه کلاسهای آموزشگاه
 • قابلیت حضور و غیاب کلاس در هر جلسه
 • مدیریت غیبت مجاز در هر کلاس
 • امکان ایجاد جلسات به صورت اتوماتیک بر اساس تاریخ شروع و پایان کلاس و تعداد جلسات
 • امکان ثبت جلسات لغو شده و تعریف جلسات جبرانی برای هر یک از کلاس های برگزاری

مدیریت اساتید

 • ثبت اطلاعات اساتید به همراه اطلاعات فردی آن ها
 • مدیریت برنامه اساتید براساس کلاس های برگزاری
 • مدیریت پروسه پرداخت بر اساس حق الزحمه استاد در هر کلاس
 • مدیریت ثبت غیبت و تاخیر اساتید

مدیریت فرایند ثبت نام

 • ثبت درخواست دانشجو مراجعه کرده به آموزشگاه
 • مدیریت مشاوره دانشجو براساس درخواست آن با مشاور مربوطه
 • ثبت نام دانشجو در کلاس مورد نیاز و موجود
 • مدیریت ظرفیت کلاس و ثبت نام بر اساس ظرفیت باقی مانده کلاس
 • مدیریت کلاس مورد نیاز دانشجو براساس زمان برگزاری ،استاد و ظرفیت باقی مانده کلاس
 • مدیریت ثبت نام های موقت و قطعی دانشجو
 • مدیریت شناسایی نیاز بازار براساس درخواست های دانشجویان احتمالی
 • امکان ثبت نام دانشجو از درگاههای مختلف (ایمیل ،تلفن ،حضوری)

مدیریت فرایند فروش دوره

 • قابلیت تعریف دوره های به صورت محصول فروشی در سیستم
 • قابلیت تعریف لیست های قیمت متفاوت در سیستم به منظور امکان ارائه قیمت متفاوت در ثبت نام سازمانی و شخصی
 • قابلیت مدیریت و تعریف لیست های قیمت حاوی تخفیف برای دوره های خاص در زمان های خاص
 • قابلیت ثبت نام موقت دانشجو و ارائه پیش فاکتور
 • قابلیت ثبت نام قطعی دانشجو و ارائه پیش فاکتور

مدیریت فرایند فروش کتاب و جزوء

 • قابلیت تعریف کتاب و جزوء به صورت محصول فروشی در سیستم
 • قابلیت تعریف لیست های قیمت متفاوت در سیستم به منظور امکان ارائه قیمت متفاوت براساس بازه زمانی مشخص
 • قابلیت مدیریت و تعریف لیست های قیمت حاوی تخفیف در صورت نیاز
 • قابلیت ارائه پیش فاکتور خرید دانشجو
 • قابلیت ارائه فاکتور خرید دانشجو

مدیریت فرایند وصول مطالبات دانشجو

 • امکان ثبت پرداخت های توافق شده دانشجو به صورت نقدی و چکی
 • مدیریت تبدیل ثبت نام دانشجو از حالت موقت به قطعی بعد از اولین پرداخت
 • مدیریت تقسیط هوشمند شهریه با توجه به تنظیمات مدیر (حداقل میزان پیش‌پرداخت، حداکثر تعداد اقساط و...)
 • مدیریت میزان بدهی و پرداختی دانشجو در کل دوره های ثبت نامی
 • مدیریت پرداخت ها بر اساس تاریج پرداخت مشخص شده
 • امکان ثبت اطلاعات چک پرداختی دانشجو و پیوست اصل چک در سیستم
 • محاسبه هوشمند میزان بدهی هر کلاس به صورت تجمعی و برای همه دانشجویان کلاس
 • محاسبه هوشمند میزان پرداخت ها مورد انتظار براساس ماه
 • مشاهده اقساطی که موعد آنها گذشته و پرداخت نشده‌اند به همراه نام دانش‌آموز و شماره‌های تماس وی

مدیریت فرایند نمره دهی دانشجو

 • امکان ثبت نمرات کسب شده در آزمون‌های رسمی در برنامه
 • امکان ثبت نمرات کسب شده توسط استاد دوره
 • امکان محاسبه نمره کسب شده نهایی بر اساس نمرات کسب شده
 • امکان مشخص کردن قبول ورد شدن در دوره براساس تعداد غیبت مجاز هر کلاس و نمره نهایی

مدیریت ارائه مدرک

 • امکان ارائه مدرک دوره براساس سربرگ و آرم آموزشگاه (به زبان فارسی و انگلیسی)
 • امکان مدیریت عدم ارائه مدرک تا زمان پرداخت کامل دانشجو
 • امکان مدیریت عدم ارائه مدرک در صورت رد دانشجو

مدیریت آزمون آنلاین

 • امکان ثبت سوالات چهارگزینه در نرم افزار براساس هر کلاس
 • امکان ثبت اطلاعات گزینه ای درست هر آزمون
 • امکان برگزاری آزمون آنلاین در آموزشگاه براساس هر کلاس و براساس تاریخ آزمون
 • امکان ورود د انشجو به آزمون برگزاری براساس شماره دانشجو
 • امکان مدیریت زمان آزمون و اتمام آزمون بعد از اتمام زمان
 • امکان ارائه اتوماتیک نمره به دانشجو بعد از اتمام زمان آزمون

اتصال به وب سرویس ارسال ودریافت پیامک

 • امکان ارتباط دوطرفه با دانشجو بوسیله پیامک
 • ارسال اتوماتیک پیام‌کوتاه تبریک روز تولد به دانش‌آموزان (هنرجویان) و و دبیران
 • ارسال اتوماتیک پیام‌کوتاه پس از ثبت‌نام دانش‌آموز (هنرجو)، ساعت‌های برگزاری دوره و ...
 • ارسال اتوماتیک پیامک جهت اطلاع‌رسانی به دانش‌آموزان در زمان برگزاری دوره‌ها و یا کلاس‌های جدید
 • ارسال اتوماتیک پیام‌کوتاه جهت یاد‌آوری سررسید اقساط به دانشجویان (هنرجویان)
 • ارسال اتوماتیک پیام‌کوتاه نمرات دانشجویان (هنرجویان) بعد از اتمام آزمون‌ها
 • ارسال اتوماتیک پیام‌کوتاه در صورت لغو جلسات و اعلام زمان برگزاری جلسه جبرانی
 • امکان ارسال پیامک‌های مناسبتی به دانشجویان (هنرجویان) و اساتید و اولیا
 • امکان ارسال پیامک های موردی به هر یک از دانشجویان (هنرجویان) یا اساتید
 • ارسال پیامک به اولیا در صورت غیبت و تاخیر دانشجویان (هنرجو)
 • امکان دریافت پیامک از دانشجویان و پاسخ به آنها

مدیریت فرایند نظرسنجی

 • ثبت فرم نظر سنجی با قابلیت ایجاد سوالات متداول
 • امکان تکمیل فرم نظرسنجی به صورت آنلاین و با ورود با شماره دانشجویی
 • امکان پردازش و تحلیل نظرسنجی های ارائه شده به صورت گرافیکی

مدیریت فرایند انتقاد /شکایات/پیشنهادات

 • امکان ثبت شکایات/انتقادات /پیشنهادات بوسیله درگاهای مختلف _وب سایت،حضوری،پیامکی ، ایمیلی و....)
 • امکان ارائه کد رهگیری به هر درخواست
 • امکان تعریف سرفصل های هزینه ای آموزشگاه جهت ثبت کلیه هزینه های انجام شده از قبیل حقوق و مزایای اساتید و کارمندان، خرید های متفرقه، اجاره بها و هزینه قبوض و ...
 • مدیریت فرایند پاسخگویی به شکایات/انتقادات /پیشنهادات
 • امکان دسته بندی و گروهبندی شکایات/انتقادات /پیشنهادات
 • امکان ارائه نمودارهای گرافیکی به منظور تحلیل علل و حل و جلوگیری از شکایات/انتقادات

مدیریت انصراف دانشجو از دوره

 • امکان ثبت شهریه دریافتی به صورت نقدی ، چک و اقساط
 • امکان قسط بندی شهریه هنرآموز به صورت دلخواه و با فاصله زمانی پویای هر قسط
 • فرم ثبت درخواست انصراف دانشجو و ثبت دلایل آن
 • امکان تعریف قوانین میزان پرداخت به دانشجوی انصرافی براساس تاریخ شروع کلاس و دلیل دانشجو
 • مدیریت پرداخت های دانشجو و بدهی های آن در هنگام انصراف
 • مدیریت بازپس گیری شهریه دانشجوی انصرافی

مدیریت تغییر کلاس و یا دوره دانشجو

 • فرم ثبت درخواست تغییر کلاس یا دوره دانشجو و ثبت دلایل آن
 • امکان تغییر و مدیریت پروسه فروش براساس دوره جدید
 • امکان تعریف نحوه پرداخت دانشجو براساس فروش دوره جدید
 • امکان تغییر کلاس دانشجو و افزایش و کاهش ثبت نام های قطعی و موقت هر کلاس

گزارشات قابل ارائه سیستم

 • گزارش برنامه هفتگی استاد، کلاس و دانشجو
 • گزارش اقساطی که موعد آنها نزدیک است و هنوز پرداخت نشده‌اند
 • گزارش اقساط پرداخت نشده امروز به تفکیک هر کلاس
 • گزارش سود و زیان دوره‌ها و امکان تشخیص دوره‌های سودآور آموزشگاه
 • گزارش انصرافی های هر دوره و محاسبه میزان ضرر انصرافی‌ها
 • امکان ثبت حضور غیاب بر اساس جلسات تولید شده کلاس بر اساس تاریخ.
 • امکان گزارش گیری حضور و غیاب با فیلترینگ مختلف..
 • گزارش لیست حضور و غیاب دانشجویان براساس ثبت نام های قطعی هر کلاس
 • گزارش پیش فاکتور و فاکتور به دانشجو
 • گزارش صورتحساب های پرداختی به دانشجو
 • گزارش از پیامک‌‌های ارسالی و دریافتی
 • گزارش مشروح پرداخت‌های یک دانشجو(هنرجو) در دوره‌های مختلف
 • گزارش وضعیت نمرات افراد در دوره
 • گزارش اقساط دوره بر اساس تاریخ
 • امکان چاپ فرم قرارداد انضباطی آموزشگاه (قرارداد کارآموزی) و تحویل
 • به فرد ثبت نام کننده برای امضاء و اسکن و پیوست در نرم افزار
 • گزارش مشروح دریافتی‌های یک دوره مانند میزان شهریه دوره برای کل دانشجویان و ...

داشبوردهای مدیریتی

 • داشبورد گرافیکی تمام اطلاعات کلاس ها
 • داشبورد گرافیکی وصول مطالبات صورت گرفته به تفکیک ماه
 • داشبورد گرافیکی ارزیابی اساتید

کمترین میزان دستکاری در CRM اصلی مایکروسافت

بدلیل ساختار حرفه ای این محصول کمترین میزان دستکاری در CRM اصلی مایکروسافت انجام شده و با ارائه نسخه های بروز رسانی مایکروسافت ( Rollup ) نرم افزار شما با کمترین مشکل مواجه خواهد شد.

قابلیت تغییر ترجمه فارسی

قابلیت تغییر ترجمه فارسی و سفارشی سازی آن توسط XRM Tools ارائه شده توسط ما ، به صورتی که هر متنی از ترجمه را که خواستید طبق نظر خود تغییر دهید براحتی امکان پذیر باشد . این ابزار جزو سی آر ام نبوده و بصورت جداگانه و بصورت رایگان ارائه می گردد که کار سفارشی سازی ترجمه های موجود را تسهیل می نماید .

خروجی اکسل کاملا مستقل

خروجی اکسل کاملا مستقل و با تاریخ شمسی بدون نیاز به نصب ابزار های جانبی در آفیس

نمایش تاریخ شمسی کامل

نمایش تاریخ شمسی بصورت کامل در تمام نمودار ها ( چارت ها )