نصب، پیاده سازی و سفارشی سازی

در صورتی که از نرم افزار CRM مایکروسافت استفاده می کنید یا در حال خرید آن هستید ، جهت بهره مندی از مزایای آن و افزایش بهره وری می توانید از خدمات ما به شرح زیر استفاده نمایید :

نصب و تنظیمات نرم افزار بر روی سرور شبکه داخلی

سفارشی سازی نرم افزار طبق روند های سازمانی و نیاز های مدیریان سازمان شامل :
ایجاد فرم های سفارشی
تعریف روند های کاری در سیستم
تعریف اطلاعات اولیه سازمان در سیتم مانند اشخاص ، محصولات ، مستندات فروش و ...
تعریف کمپین های بازاریابی
و ...


پیشنهاد می گردد که برای بررسی و تحلیل تمام نیاز های سازمان و جمع آوری اطلاعات اولیه مورد نیاز ، طی برگزاری جلسات حضوری مشاوره  سند راهبردی نیاز های سازمان ( RFP ) تهیه شده و پس از تهیه RFP ، امکان برآورد دقیق ساعات مورد نیاز برای پیاده سازی و سفارشی سازی تمام درخواست ها و نیاز ها میسر خواهد بود .
برای تهیه RFP نیاز به حداقل تهیه یک پکیج 10 نفر / ساعت خدمات می باشد .